Галера Супер е системен, вегетационен хербицид срщу широколистни плевели при рапица.

С нов и различен механизъм на действие от внедрените до момента аналози в практиката.  

Експрес 50 СГ е системен, вегетационен хербицид, срещу широколистни плевели при слънчоглед.

Винабел™ е фунгицидна комбинация с комбинирано системно и локално-системно действие, даваща сигурен, надежден и дълготраен контрол на мана по лозята дори при най-висок фон на зараза.

Кабадекс Екстра е селективен хербицид срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели при царевица.

Хербицидът Квелекс® с иновативното активно вещество Arylex™ active e ИСТИНСКО ново решение за контрол на широколистни плевели.

Суспензионен концентриран хербицид за употреба срещу едногодишни зимни треви в рапица, грозде, марули, бобови пасища и овощни градини в района на зимни валежи и в тревни площи за спорт.

Ланселот е системен, вегетационен хербицид, срешу широколистни плевели в т.ч устойчиви на хормоноподобни хербициди плевели при Пшеница и Ечемик.

Мустанг е селективен системен хербицид, осигуряващ много добър контрол на чувствителните плевели, включително и устойчиви на хормоноподобните хербициди.

МУСТАНГ ФОРТЕ е системен хербицид за употреба след поникване на зърнено-житни култури за контрол на широколистни плевели.

Принципал™ Плюс от Corteva Agriscience™ е комплексно хербицидно решение за пълен контрол на житните и широколистни плевели при царевица.

Инсектицид с контактно и стомашно действие.

leaf image