Галера Супер е системен, вегетационен хербицид срщу широколистни плевели при рапица.

Инсектицид за контрол на неприятели действащ чрез контакт и поглъщане.

Начинът му на действие е подобен на този на неоникотиноидите, но се отличава от тях с много по-ниска устойчивост в почвата и растенията.

МУСТАНГ ФОРТЕ е системен хербицид за употреба след поникване на зърнено-житни култури за контрол на широколистни плевели.

Инсектицид с контактно и стомашно действие.

leaf image