АГРОКСОН е листен, селективен, системен, хормоноподобен хербицид.

ДИКАРЗОЛ 10 СП е инсектицид със силно изразена контактна и стомашна активност срещу вредителите. Действа като инхибитор на ензима ацетилхолинестераза, който се намира в нервната система на насекомите.

Фузилад Форте е системен, листен, селективен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни плевели при много широколистни култури.

Хербицид за борба срещу широколистни и житни плевели с широк спектър на действие при царевица.

Продуктът има силен превантивен и лечебен ефект върху третираните растения.

Оптика Трио е листен, системен, селективен хормоноподобен хербицид, предназначен за борба с едногодишни и многогодишни широколистни плевели при пшеница и ечемик.

Изчерпан

Suord 240 EC (Суорд 240 ЕК)

Селективен широкоспектърен хербицид за борба с голям брой житни плевели при пшеница.

ДИКОПУР Ф/ е селективен, листен хербицид със системно действие, срещу широколистни плевели при царевица, пшеница и ечемик.

Екопарт Турбое тотален, контактен хербицид, който унищожава всички зелени части на растението.

Селективен вегетационен системен хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни житни и някои широколистни плевели при пшеница и царевица.

Селективен системен хербицид за контрол на широколистни плевели при ориз и царевица.

Пролектус 50 ВГ е фунгицид с предпазно и лекуващо действие за борба срещу сиво и кафяво гниене.

leaf image