АГРОКСОН е листен, селективен, системен, хормоноподобен хербицид.

Комбиниран контактен фунгицид с предпазно действие за мана по лозята.

ДИКОПУР Ф/ е селективен, листен хербицид със системно действие, срещу широколистни плевели при царевица, пшеница и ечемик.

Хербицид за борба срещу широколистни и житни плевели с широк спектър на действие при царевица.

Изчерпан

Оптика Трио (Optica Trio)

Оптика Трио е листен, системен, селективен хормоноподобен хербицид, предназначен за борба с едногодишни и многогодишни широколистни плевели при пшеница и ечемик.

Шампион ВП е контактен меден фунгицид с предпазно действие. Попаднал върху листата унищожава спорите на патогена.

leaf image