Височина на разсада: Минимална височина 15cm, максимална височина 20cm

Височина на разсада: Минимална височина 22cm, максимална височина 27cm

Височина на разсада: Минимална височина 15cm, максимална височина 20cm

Височина на разсада: Минимална височина 8cm, максимална височина 12cm

Височина на разсада: Минимална височина 13cm, максимална височина 18cm

Минимална височина 15cm, максимална височина 19cm Брой листи: Минимум 4 листа, максимум 6 листа Цвят на листа: Зелен Коренова система: Силна коренова система с добро покритие на цялата площ Цвят на корена: Бял

Височина на разсада: Минимална височина 20cm, максимална височина 25cm

Височина на разсада: Минимална височина 23cm, максимална височина 29cm

Височина на разсада: Минимална височина 20cm, максимална височина 25cm

leaf image