Височина на разсада: Минимална височина 20cm, максимална височина 25cm

Височина на разсада: Минимална височина 23cm, максимална височина 29cm

Височина на разсада: Минимална височина 20cm, максимална височина 25cm

Височина на разсада: Минимална височина 7cm, максимална височина 12cm

Височина на разсада: Минимална височина 16cm, максимална височина 20cm

leaf image