Височина на разсада: Минимална височина 15cm, максимална височина 18cm

Височина на разсада: Минимална височина 13cm, максимална височина 17cm

leaf image