Височина на разсада: Минимална височина 7cm, максимална височина 10cm Брой листи:  Минимум 1¼ листа, максимум 2 листа Цвят на листа: Зелен Коренова система: Силна коренова система с добро покритие на цялата площ Цвят на корена: Бял

Височина на разсада: Минимална височина 9cm, максимална височина 14cm Брой листи:  Минимум 2 листа, максимум 3½ листа Цвят на листа: Зелен Коренова система: Силна коренова система с добро покритие на цялата площ Цвят на корена: Бял

Височина на разсада: Минимална височина 8cm, максимална височина 11cm Брой листи:  Минимум 2 листа, максимум 3 листа Цвят на листа: Зелен Коренова система: Силна коренова система с добро покритие на цялата площ Цвят на корена: Бял

leaf image