AG 23798 F1 е хибриден лук за зелено, той не образува глави.

leaf image