Карел е сорт лук за зелено, селекция на "Hazera" с отличен търговски вид.

Фронтино F1 е високо продуктивен испански хибрид лук, селекция на "Hazera".

leaf image