Едра овално-кръгла диня с еднакви по форма плодове и тегло от 9-11 кг.

Хибрид с издължени плодове с тегло от 10-14 кг.

leaf image