Висок добиви и отличен пазарен вид.

Ранен сорт с много висока добивност.

Високодобивен хибрид, за отглеждане на открито, високо устойчив на Антракноза.

Високодобивен хибрид с подчертано кръгли плодове и тегло 6.8 кг.

Средно ран високодобивен хибрид тип Кримсон суит с вeгетационен период 70 – 75 дни.

Ранно узряващ безсемен (триплоиден) хибрид.

Много ранна сладка и тънкокора. Иключително висок потенциал за високи добиви.

Ран, едроплоден хибрид с интересна окраска на кората, овална форма на плода и отлично балансиран вкус.

leaf image