НОВ хибрид диня на фирма Семинис, подходящ за ранно и средно ранно производство.

Хибрид дини, предназначени за ранно производство.

НОВ високодобивен хибрид дини за ранно производство на фирма Семинис.

Високодобивен хибрид, подходящ за ранно производство.

НОВ хибрид диня на фирма Семинис за ранно и средно-ранно производство.

НОВ хибрид дини тип “Кримсон Суит” на фирма Семинис.

Високодобивен хибрид, подходящ за ранно производство.

НОВ хибрид диня на фирма Семинис.

leaf image