Много ранен сорт тип "кримсон суит" с вегетация 60 дни от засаждане.

Средноранен сорт с вегетация 68 дни, тип "кримсон суит".

leaf image