Средно ранен, детерминантен сорт.

Средно ранен, детерминантен сорт, подходящ за преработка.

leaf image