Ран, едроплоден хибрид с бърз растеж, къси междувъзлия и добре облистени растения, подходящ за пролетно оранжерийно производство.

leaf image