Едри, наситено розови плодове със сферична форма.

Галилеа F1 е средно ранен, детерминантен (безколов) хибрид домати, тип „Рома”.

Исмини F1 е средно ран хибрид индетерминантен домат, селекция на "Hazera".

Лампетие F1 е хибрид индетерминантен домат, успешна селекция на "Hazera".

Силно компактно растение с потенциал за висок добив.

Мощно растение с голяма листна маса.

Средно ран хибрид тип чери.

leaf image