Високодобивен, утвърден хибрид.

Ранен сорт, нова селекция от Clause за  открито производство  и оранжерии.

Ранен хибрид с дълги цилиндрични плодове 20-25 см.

Ранен сорт, нова селекция. За оранжерии и открито производство.

leaf image