Ранен сорт с вегетация 42-45 дни от разсаждане.

leaf image