Авола е високодобивен ранен сорт грах от Seminis с вегетационен период 59 дни.

Късен сорт за индустриално производство с много добра адаптация на различни климатични условия.

Много ранен сорт, подходящ за ранна сеитба с висок добивен потенциал на много добро качество.

leaf image