Средноранен хибрид. Вегетационен период – 80-85 дни след засаждане.

Ранен хибрид. Вегетационен период – 70-75 дни след засаждане.

leaf image