Италианският гигант е ранен и високо добивен.

leaf image