Подходящ за отглеждане в полиетиленови и стъклени оранжерии в пролетни, летни и есенни схеми на засаждане.

leaf image