Средноранен хибрид пипер, подходящ за полско и за оранжерийно производство;

leaf image