НОВ хибрид дългоплодна краставица за пролетно производство. Балансиран хибрид, лесен за отглеждане и високодобивен.

Дългоплодна краставица с висок добивен потенциал.

Висококачествен сорт краставици на „De Ruiter“ за ранно производство.

leaf image