Гогорез е средноранен сортов хибрид, който се характеризира с много едри плодове от 180-200 грама.

Отличен вкус - сладка с тънка ципа!

Подходящ за отглеждане в полиетиленови оранжерии и на открито.

Подходящ за прясна консумация и преработка.

Леонидас е много пластичен при различни условия на отглеждане.

Ранен хибрид, сладък, коничен.

Ранен, подходящ период за сеитба е от март до юни.

leaf image