СЛОНОВО УХО е сорт сладка чушка с много, много едри и месести плодове!

leaf image