Зеле за отглеждане през цялата година. Хибрида достига зрялост 75 дни след разсаждане.

Бон Одори има толерантност към мана и брашнеста мана и е подходящ за лято-есен.

leaf image