СРЕДНОРАННА ТИП БАТАВИЯ

Фрипон е със светлозелен цвят, фино накъдрени и лъскави листа.

leaf image