Карло F1 е средно ранен хибрид моркови.

Средно ранен сорт на Clause.

Стандартен морков тип "Нантски".

Стандартен морков тип "Нантски".

leaf image