Много ранен Нантски тип за пресен пазар с вететация от 90-95 дни.

Нантски тип морков за пресен пазар с дължина 20-22 см. и изравнен по форма.

leaf image