СРЕДНОРАНЕН ТИП НАНТСКИ

Маестро F1 е хибрид от „нантски” тип подходящ за основна и късна сеитба, през март и юни-юли.

Престо F1 е много ранен хибрид от „нантски” тип, подходящ за ранна пролетна и късна лятна сеитба.

ТИП НАНТСКИ С ДЪЛЖИНА НА ПЛОДА 18-22 см.

Ранен хибрид нантски тип. Изправена и компактна листна розетка силно закрепена за кореноплода.

leaf image