Едроплоден хибрид с жизнени растения и тъмни листа.

Традиционен вид пъпеш с едри плодове (2кг), висока захарност и изключителен добив с добра раннозрелост.

leaf image