Тести Суит F1 е супер сладка царевица с вегетационен период 70-75 дни.

leaf image