Ранен до средно ранен сорт с вегетация около 78 дни от поникване.

Ранен хибрид, узряващ за 70 - 75 дни след покълване.

Средно ранен хибрид супер сладка царевица.

Турбин е нов сорт суперсладка царевица.

leaf image