Този сорт е значително по-ран от стандартните цигулки.

Силно растение с висок производствен потенциал, добра толерантност на брашнеста мана и основните вируси, засягащи вида.

Хибриден сорт тиква на Енза Заден. Отличен баланс между силен растеж и добро залагане.

Сорт тиква, известна още и като ”Пепеляшка” заради специфичната си форма и цвят.

Хибриден сорт тиква на Енза Заден, който узрява много рано.

Много мощно, облистено растение с пълзящо (увивно) стъбло.

Учики Кури е леко оребрена с ранна зрялост и висок добив.

leaf image