Това е ранен, продуктивен хибрид, енергичен растеж, къси междувъзлия и отворен хабитус.

leaf image