Растенията са изправено растящи, с отворен хабитус и с висок добивен потенциал.

leaf image