Ранен до средно ранен хибрид зеле, подходящ за производство през целия сезон.

leaf image