Вегетационен период 80-90 дни след разсаждане.

leaf image