Зеле за отглеждане през цялата година. Хибрида достига зрялост 75 дни след разсаждане.

leaf image