Исабион е биостимулант с естествен произход, който чрез високата си концентрация на активно вещество ефективно стимулира основните физиологични процеси при растенията.

leaf image