Използва се при листно приложение, или в почвено приложение с напоителната система, или чрез вграждане в растителни субстрати.

leaf image