ГЕЛ AMCOPAST BLUE NPK съдържа трите основни макроелемента N(азот), P(фосфор) и К(калий)

ГЕЛ AMCOPASTE RED NPK:15-20-50+TE

leaf image