• Το Ultrasol® Growth (22-9-9 + TE) είναι μια φόρμουλα που αναπτύχθηκε για φαινολογικά στάδια με υψηλή ζήτηση αζώτου κατά την πρώιμη ανάπτυξη και ανάπτυξη με ταχεία ανάπτυξη των φύλλων.
  • Αυτή η σύνθεση δεν περιέχει ουρία, η οποία επιτρέπει καλύτερο έλεγχο της βλαστικής ανάπτυξης της καλλιέργειας.

Γρήγορη παραγγελία/Εκπτώσεις σε ποσότητα - επικοινωνήστε μαζί μας