Πρώιμο έως μεσαίο πρώιμο υβριδικό λάχανο, κατάλληλο για παραγωγή καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν.

leaf image