Υβριδικά καρπούζια σχεδιασμένα για πρώιμη παραγωγή. Περίοδος βλάστησης 70-75 ημέρες.

ΝΕΟ υψηλής απόδοσης υβρίδιο καρπουζιών για πρώιμη παραγωγή από τη Seminis. Περίοδος βλάστησης 70 ημέρες.

Υβρίδιο υψηλής απόδοσης κατάλληλο για πρώιμη παραγωγή. Περίοδος βλάστησης 78-80 ημέρες.

ΝΕΟ υβριδικό καρπούζι από τη Seminis για πρώιμη και μεσαία-πρώιμη παραγωγή. Περίοδος βλάστησης 70-75 ημέρες.

Μεσαίου πρώιμου υβριδικού τύπου Crimson Σουίτα. Η καλλιεργητική περίοδος είναι 80 ημέρες μετά τη μεταφύτευση.

ΝΕΟ υβριδικό καρπούζι τύπου "Crimson Suite" της Seminis. Περίοδος βλάστησης 76-78 ημέρες.

ΝΕΟ υβριδικό καρπούζι από τη Seminis, κατάλληλο για πρώιμη και μεσαία πρώιμη παραγωγή.

Υβρίδιο υψηλής απόδοσης κατάλληλο για πρώιμη παραγωγή. Περίοδος βλάστησης 78-80 ημέρες.

ΝΕΟ υβριδικό καρπούζι από τη Seminis. Περίοδος βλάστησης 73-80 ημέρες.

leaf image