Πολύ πρώιμη ποικιλία τύπου "Crimson Suite" με βλάστηση 60 ημέρες από τη φύτευση. Καλό κάλυμμα φύλλων.

Μεσοπρώιμη ποικιλία με βλάστηση 68 ημερών, τύπου «βυσσινί σουίτα». Πολύ καλό φύλλο κάλυψης.

leaf image