Обърнете особено внимание през летните месеци! - Доматен миниращ молец (Tuta Absoluta)

Обърнете особено внимание през летните месеци! - Доматен миниращ молец (Tuta Absoluta)