Характерни за този сорт са средно ранното зреене, плодовете са кръгли твърди с приблизително тегло около 200 гр.

Ранозрял индетерминантен хибрид за ранно и късно производство в оранжерии и на открито.

leaf image